Cartref

Newyddion

dewislen Cynnig

cyflenwi

Manylion Cyswllt

Home

News & Features

Menu & Food

Contact Details

 

 

 

dewislen Cynnig

Ein prif nod ar gyfer arlwyo yn Ynys Môn yw darparu dewis i ddisgyblion, staff ac ymwelwyr o brydau cartref, maethlon  a chytbwys iawn,  yn defnyddio’r cynnyrch  gorau a mwyaf ffres  sydd ar gael. Bydd bwydlenni’n adlewyrchu  gofynion a chwaeth disgyblion. Bydd derbyniad ysgol   yn cael ei fonitro’n barhaus  i sicrhau bod  y dewisiadau o fwydlenni’n annog  y lefelau uchaf o dderbyniad.

Bydd cylch bwydlenni tair wythnos   yn cael eu newid yn dymhorol, dair gwaith y flwyddyn.

 

 

Menu & Food Offer

Our primary objective for catering within the Isle of Anglesey is to provide pupils, staff and visitors with a choice of homemade, nutritious and well balanced meals, using the best and freshest produce available. Menus will reflect the requirements and tastes of pupils school uptake will be continually monitored to ensure the menu choices encourage the highest levels of uptake.

A three week menu cycle will be changed seasonally, three times a year.

Bwydlen Hydref Ysgolion Cynradd / Primary Autumn Menu
Bwydlen Ysgolion Uwchradd Haf 2018 / Secondary Summer Menu 2018

 

Hawlfraint / Copyright Caterlink 2018 Ewch i IACC wefan / Visit IACC Website | Ewch i Caterlink Gwefan / Visit Caterlink Website